Lekárska prehliadka      
         
Každý uchádzač musí absolvovať lekársku prehliadku, ktorou sa zistí, či je spôsobilý
viesť motorové vozidlo. Prehliadku absolvujete u svojho všeobecného lekára.

 

Kontakt

Jozef Atalovič - AUTOŠKOLA O. Plachého, 39
Nové Mesto nad Váhom
915 01

sídlo autoškoly
ZŠ Odborárska
Nové Mesto nad Váhom

0904 13 20 72
autoskolaatalovic@post.sk